What About You Meaning In Marathi – मराठी भाषांतर शब्दकोश

Meaning Of What About You In Marathi: येथे तुम्हाला (What About You) त्याची सर्वोत्तम व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरण वाक्य आणि बरेच काही मराठीत सापडेल.

What About You Meaning In Marathi

♪: /what about you/

 • तुझे काय?
 • तुमचे काय?
 • तुला काय वाटत
 • तुमच्याबद्दल काय आहे
 • आणि तुझ्याबद्दल
 • तुला वाटते
 • तुम्ही काय म्हणता?
 • आणि तू कसा आहेस ते मला सांग
 • आणि तुझ्याबद्दल काय?
what about you meaning in marathi

Explanation of What About You In Marathi

तुमच्याबद्दल काय आहे इंग्रजी वाक्ये इतर लोकांकडून काही माहिती आणि मते विचारण्यासाठी वापरली जातात. एखाद्याला त्याने जे काही विचारले त्याच्या प्रतिसादावर काहीतरी सांगण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो. जेव्हा कोणी तुम्हाला प्रश्न विचारतो आणि तुम्ही तुमचे उत्तर सांगता. जर तुम्हाला त्यांना हाच प्रश्न विचारायचा असेल तर तुम्ही तुमच्याबद्दल काय सांगू शकता.

 • इतर लोकांची मते विचारताना याचा वापर केला जातो.
 • एखाद्या गोष्टीवर काही माहिती विचारण्यासाठी वापरलेला वाक्यांश.
 • जेव्हा तुम्हाला एखादा प्रश्न पुन्हा विचारायचा असेल तेव्हा त्याचा वापर केला जातो.

Example Sentences

 1. अरे, पुढच्या वीकेंडला मी मुंबईला जात आहे. तुमचे काय?
 2. मला वाटते की मी या प्रात्यक्षिक परीक्षेत नापास होणार आहे. तुमचे काय?
 3. मला माझ्या कारकिर्दीबद्दल काहीच कल्पना नाही. तुमचे काय?
 4. आतापर्यंत, मी माझ्या प्रकल्पाचा फक्त 25% पूर्ण केला आहे. तुमचे काय?

Trending English To Marathi Searches