Vulnerable Meaning In Marathi With Example Sentences

Meaning Of Vulnerable In Marathi: येथे तुम्हाला अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरण वाक्य, शब्द रूपे, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द आणि बरेच काही “Vulnerable” शब्द सापडेल

Vulnerable Meaning In Marathi

/ˈVʌln (ə) rəb (ə) l/

 • असुरक्षित
 • हल्ला करण्यासाठी उघडा
 • धोक्यात
 • उच्च जोखमीवर
 • असुरक्षित
 • असुरक्षित
 • चिंताजनक
 • च्या दयेवर
 • अत्यंत असुरक्षित
 • अगदी धोकादायक
 • च्या भावना दुखावल्या
 • हल्ला करणे सोपे

Explanation Of Vulnerable In Marathi

असुरक्षित म्हणजे राज्य किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्यांपासून संरक्षित नसल्याची अट आहे. कोणत्याही हल्ल्यासाठी खुली असण्याची ही अट आहे. ही एक वैद्यकीय शब्दावली आहे जी जेव्हा कोणी व्हायरस किंवा बॅक्टेरियाने संक्रमित होण्याची शक्यता असते तेव्हा वापरली जाते. जेव्हा आपण रोगांच्या हल्ल्याला बळी पडता तेव्हा याचा वापर केला जातो.

 • जखमी किंवा दुखापत होणे.
 • हल्ला करण्यासाठी संवेदनाक्षम किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हल्ल्यासाठी प्रवण
 • असुरक्षितता ही अशी गोष्ट आहे जी टीका, मन वळवणे आणि प्रलोभनांना बळी पडते.
 • जेव्हा तुम्हाला व्हायरस किंवा बॅक्टेरियाची लागण होण्याची शक्यता असते.
 • तणावामुळे शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक हल्ले होण्याची शक्यता.
 • जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला विशेष काळजी, संरक्षण आणि प्रतिबंध आवश्यक असतो विशेषत: वृद्ध आणि आजारी व्यक्ती.
 • जखमी किंवा प्रभावित होण्याची क्षमता.

Examples (Vulnerable Meaning In Marathi)

Children Are More Vulnerable To Cold Than Adult People.प्रौढांपेक्षा मुले थंड होण्यास अधिक असुरक्षित असतात.
One Day Your Job Will Make You A Vulnerable Adult.एक दिवस तुमची नोकरी तुम्हाला एक असुरक्षित प्रौढ बनवेल.
He Is So Vulnerable And Ineffective At Doing Anything.तो इतका असुरक्षित आणि काहीही करण्यास अकार्यक्षम आहे.
The People Of Punjab Are Vulnerable To Water-Borne Diseases Because Water Pollution Is Excessive In Punjab.पंजाबमधील लोक जलजन्य आजारांना असुरक्षित आहेत कारण पंजाबमध्ये जल प्रदूषण जास्त आहे.
She Was Most Vulnerable Among Us.ती आमच्यामध्ये सर्वात असुरक्षित होती.
We Are Committed To Helping All The Vulnerable People Of These Villages.या गावांमधील सर्व असुरक्षित लोकांना मदत करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
He Is Looking Afraid And Vulnerable.तो भयभीत आणि असुरक्षित दिसत आहे.
The Town Is Fully Protected From Its Vulnerable Side.शहर त्याच्या असुरक्षित बाजूपासून पूर्णपणे संरक्षित आहे.

Synonyms & Antonyms In English

Synonyms

 • धोक्यात
 • उच्च जोखमीवर
 • असुरक्षित
 • असुरक्षित
 • चिंताजनक
 • च्या दयेवर
 • अत्यंत असुरक्षित
 • उद्धरण धोकादायक
 • आजारी संरक्षित
 • प्रवण
 • बिनधास्त
 • हल्ला करण्यासाठी उघडा
 • हल्ला करण्यायोग्य
 • सहाय्यक
 • उघड
 • अबाधित
 • शक्तीहीन
 • असहाय
 • उघड
 • साठी उघडा
 • पर्यंत विस्तृत
 • ला जबाबदार
 • साठी अतिसंवेदनशील
 • अधीन
 • वर नाही
 • च्या धोक्यात
 • च्या जोखमीवर
 • साठी सोपे लक्ष्य

Antonyms

 • सुरक्षित
 • संरक्षित
 • पहारा दिला
 • कोणत्याही जोखमीशिवाय
 • सुरक्षित क्षेत्रावर
 • असुरक्षित
 • सह झाल

Synonyms And Antonyms In English

Synonyms

 • In Danger
 • At High Risk
 • Unsafe
 • Unprotected
 • Endangered
 • At The Mercy Of
 • Highly Unprotected
 • Quote Dangerous
 • Ill Protected
 • Prone To
 • Unguarded
 • Open To Attack
 • Attackable
 • Assailable
 • Exposed
 • Unshielded
 • Powerless
 • Helpless
 • Exposed To
 • Open To
 • Wide Open To
 • Liable To
 • Susceptible To
 • Subject To
 • Not Above
 • In Danger Of
 • At Risk Of
 • At The Mercy Of
 • An Easy Target For

Antonyms

 • Secure
 • Protected
 • Guarded
 • Without Any Risk
 • At A Safe Zone
 • Non-Vulnerable
 • Shielded With

Trending English To Marathi Searches