Priority Meaning In Punjabi With Example Sentences

Meaning of Priority In Punjabi: ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ (Priority) ਦੇ ਅਰਥ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਆਖਿਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Priority Meaning In Punjabi

♪ : /prīˈôrədē/

 • ਤਰਜੀਹ
 • ਭਾਰ
 • ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ.
 • ਪਹਿਲ
 • ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ.

Explanation Of Priority In Punjabi

Priority ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ. ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 • ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ.
 • ਤਰਜੀਹ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ.
 • ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ.
 • ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ.

Example Sentences Of Priority In Punjabi

 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ.
 2. ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
 3. ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.
 4. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਹੈ.
 5. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
 6. ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
 7. ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

Word Forms

 • Prior (Adjective)
 • Prioritization (Noun Singular)
 • Prioritizations (Noun Plural)
 • Priorities (Noun Plural)
 • prioritize, prioritizes (Verb Present)
 • prioritized (Verb Past Participle)
 • prioritizing (Verb Present Participle)

Trending English To Punjabi Searches