Nepotism Meaning In Bengali With Example Sentences

Meaning Of Nepotism In Bengali: 

Nepotism Meaning In Bengali

♪ : /ˈnɛpətɪz(ə)m/

 • ਭਤੀਜਾਵਾਦ
 • ਪੱਖਪਾਤ
 • ਪੱਖਪਾਤ
 • ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ.
 • ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ.
 • ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ).
 • ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ.

Explanation Of Nepotism In Bengali

ਨੇਪੋਟਿਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਨੇਪੋਸ” ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਤੀਜਾ. ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਨੇਪੋਟਿਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ.

 • ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ.
 • ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ.
 • ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ.

Example Sentences

 1. ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
 2. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 3. ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ.
 4. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ.
 5. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ.
 6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ.

Trending English To Bengali Searches