Mention Meaning In Kannada With Example Sentences

Meaning Of Mention In Kannada: ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ, ಉದಾಹರಣೆ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ವಿರೋಧಾರ್ಥಗಳು, ಪದ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು “ಉಲ್ಲೇಖ” ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

Mention Meaning In Kannada

♪: /ɛmɛnʃ (ə) n /

 • ಉಲ್ಲೇಖ
 • ಸೂಚನೆ
 • ಪರಿಚಯಿಸು
 • ಏರಿಸಿ
 • ಬೆಳೆಸು
 • ಘೋಷಿಸಿ
 • ಮುಂದಿಡು
 • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ
 • ಹೇಳಿಕೆ
 • ನಾಮಕರಣ
 • ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ
 • ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
 • ನೆನಪಿಸಲು

Explanation Of Mention In Kannada

ಉಲ್ಲೇಖವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

 • ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುವುದು.
 • ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುವುದು.
 • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ.
 • ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುವ ಕ್ರಿಯೆ.
 • ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುರುತಿಸುವುದು.
 • ಗುರುತಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ.
 • ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

Examples (Mention Meaning In Kannada)

 1. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇತನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
 2. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
 3. ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ?
 4. ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನೇ?
 5. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ?
 7. ಅವಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
 8. ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರವಲ್ಲ.
 9. ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸದ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 10. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದೇನೆ.
 11. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 12. ಇವತ್ತಿನ ರಜೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಯೇ?

Example Sentences In English

 1. Don’t forget to mention your name, address, phone number, and your expected salary on this recruitment form.
 2. Mentioning your previous work experiences and the reason for leaving your previous organization is good practice.
 3. Did she mention her name and address?
 4. Did he mention where he is going next weekend?
 5. Sorry, to open the new bank account, you need to mention all your details and a copy of your identity card.
 6. Why didn’t you mention your father’s absence?
 7. She didn’t want to mention her family problems in front of us.
 8. It is not a better idea to mention her personal life in her professional life.
 9. Please mention your address detail to proceed.
 10. I am going to mention your exam result in front of your family.
 11. You are the best employee that is why I mentioned you to promote.
 12. Did he mention the reason for today’s leave?

Synonyms And Antonyms In English

Synonyms

 • Mention
 • Say
 • Declare
 • Indication
 • Present
 • Introduce
 • Acknowledgment
 • Raise
 • Recognization
 • Bring up
 • Commendation
 • Announce
 • Endorsement
 • Put Forward
 • State
 • Recommend
 • Reveal

Antonyms

 • Conceal
 • Hide
 • Neglect
 • Hold back
 • Cover Up
 • Not Mentioning
 • Secret
 • Not Talking or saying
 • Withhold

Word Forms

 • Mention (Verb)
 • Mentions (Verb)
 • Mentioning (Verb)
 • Mentioned (Verb)
 • Mentionable (Adverb)

Trending English To Kannada Searches

Tags: Meaning of Mention In Kannada, Definition, And Explanation Of Mention In Kannada, Example Sentences Of Mention In Kannada, Synonyms, And Antonyms Of Mention In Kannada, Meaning Of Mention In Kannada.