God Bless You Meaning In Marathi

Meaning Of God Bless You In Marathi: येथे तुम्हाला सर्वोत्तम परिभाषा, स्पष्टीकरण, उदाहरणे वाक्य, संबंधित शब्द, समानार्थी शब्द, “God Bless You” च्या विरुद्धार्थी शब्द शोधू शकतात

God Bless You Meaning In Marathi

♪: /god bless you /

 • देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.
 • देव तुम्हाला आशीर्वाद दे.
 • God Bless You
 • देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देवो.
 • देव तुमचे रक्षण करो.

Explanation Of God Bless You In Marathi

“देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल” हे सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या इंग्रजी वाक्यांशांपैकी एक आहे जे देवाच्या आशीर्वादाची इच्छा करण्यासाठी वापरले जाते. आपल्या मित्रांना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना देवाच्या आशीर्वादाची इच्छा करण्याशिवाय हे काहीच नाही. जेव्हा तुम्हाला देवाच्या आशीर्वादासाठी कोणाचीही इच्छा करायची असेल तर तुम्ही त्याचा वापर करू शकता.

 • आपले मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या संरक्षणासाठी शुभेच्छा.
 • आपल्या नातेवाईकांना आणि प्रियजनांना देव आशीर्वाद देईल अशी शुभेच्छा.
 • कोणत्याही गरीब आणि कमकुवत लोकांवर दया दाखवणे.
 • आपण ज्या लोकांशी जोडलेले आहात त्यांच्या जीवनाचे रक्षण व्हावे अशी देवाची इच्छा आहे.

Examples (God Bless You Meaning In Marathi)

 1. तुम्ही दोघे एकत्र छान दिसत आहात. देव तुम्हाला आयुष्यभर प्रेम आणि आनंद देईल.
 2. माझ्या, लहान गोंडस, तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, तुला केक आणि सुंदर भेटवस्तूंनी भरलेला एक अद्भुत दिवस लाभो. देव तुला आशीर्वाद दे, माझ्या मुली.
 3. तुम्हा दोघांना वैवाहिक आयुष्याच्या शुभेच्छा. तुम्हाला पुढे उदंड आयुष्य लाभो. देव तुमच्या दोघांना आशीर्वाद देवो. आपण जगातील सर्वोत्तम जोडपे आहात.
 4. देव तुम्हाला प्रेम, आनंद, संपत्ती, यश आणि समृद्धी देईल. माझ्या सर्वोत्तम आणि प्रेमळ मित्रा, तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.
 5. तुमच्या जीवनात तुम्हाला पात्र असलेल्या सर्व गोष्टी देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो. तुम्ही खूप खास व्यक्ती आहात.
 6. तुमच्या आगामी परीक्षेसाठी शुभेच्छा, देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.
 7. देव तुला आशीर्वाद दे, माझ्या मुला. तुम्ही खूप चांगले काम केले आहे.
 8. लोक तुमच्याबद्दल काय म्हणतील याची काळजी करू नका. फक्त लक्षात ठेवा की अपयश ही यशाची पायरी आहे. आपल्या स्वप्नावर लक्ष केंद्रित करा. देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.
 9. देव तुला आशीर्वाद दे, माझ्या प्रिय. तू एक छान मुलगी आहेस. प्रत्येक पुरुषाने तुमच्यासारख्या मुलीचे स्वप्न पाहिले.
 10. तू अशी दयाळू आणि धाडसी मुलगी आहेस. मी तुझ्यावर प्रेम करतो. देव तुम्हाला चांगले आरोग्य आणि जीवनात समृद्धी देवो.
 11. जाण्यापूर्वी, तुम्ही माझ्यासाठी जे काही केले त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो. देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.
 12. काळजी करू नका. लवकरच देव तुम्हाला उत्तम आरोग्य देईल.

Example Sentences In English

 1. Good luck with your upcoming examination, May god bless you.
 2. Don’t worry about what people say about you. Just remember failures are the step to success. Focus on your dream. May God bless you.
 3. God bless you, my love. You are a great girl. Every single man dreamed of a girl like you.
 4. You are such a kind and brave girl. I love you. May God bless you with good health and prosperity in life.
 5. Before leaving, I want to thank you for everything that you have done for me. May God bless you.
 6. Both of you are looking great together. May God bless you with love and happiness for the rest of your life.
 7. Happy birthday to you my, little cute doll, May you have a wonderful day full of cake and beautiful presents. May God bless you, my daughter.
 8. Happy marriage life to both of you. May you have a great life ahead. May God bless both of you. You are the best couple in the world.
 9. May God bless you with love, happiness, wealth, success, and prosperity. Happy birthday to you, my best and loving friend.

Trending English To Marathi Searches

Tags: Meaning Of God Bless You In Marathi, English To Marathi Translation Of God Bless You, Definition And Explanation Of God Bless You In Marathi, Example Sentences Of God Bless You In Marathi, God Bless You Meaning In Marathi With Examples.