Designation Meaning In Marathi With Example Sentences

Meaning Of Designation In Marathi: येथे तुम्हाला अर्थ, परिभाषा, स्पष्टीकरण, उदाहरण वाक्य, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, संबंधित शब्द आणि “Designation” शब्दाचे बरेच काही सापडेल

Designation Meaning In Marathi

: /Dɛzɪɡˈneɪʃ (ə) n /

 • पदनाम
 • पदावर नियुक्ती
 • नामांकन
 • संप्रदाय
 • विशिष्ट पोस्टसाठी निवडणे
 • विशेष पदासाठी उमेदवाराची निवड
 • ध्येय
 • उद्देश
 • नाव

Explanation Of Designation In Marathi

पदनाम हा सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या इंग्रजी शब्दांपैकी एक आहे. कंपनी किंवा संस्थेमध्ये एखाद्या पदावर राहण्यासाठी एखाद्याची निवड करण्याच्या कृतीशिवाय हे काहीच नाही.

 • एखाद्याला पद किंवा दर्जा देणे किंवा विशेष पुरस्कार देणे ही कृती आहे. पदनाम म्हणजे निर्दिष्ट पदासाठी कोणालाही निवडणे.
 • पद हे दुसरे काहीही नाही परंतु कोणत्याही संस्थेत विशिष्ट पद धारण करण्यासाठी कोणाचीही अधिकृत निवड.
 • हे अधिकृत नाव, शीर्षक, स्थिती किंवा विशिष्ट व्यक्तीला दिलेला पुरस्कार आहे.
 • पद हे नोकरीसाठी योग्य उमेदवार निवडण्याची क्रिया आहे.
 • ही एखादी गोष्ट किंवा कोणीतरी ओळखण्याची किंवा नियुक्त करण्याची कृती आहे.
 • हे एक नाव किंवा पद आहे जे विशिष्ट व्यक्तीला दुसर्या व्यक्तीपासून वेगळे करते.
 • पदनाम म्हणजे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला स्वैच्छिक नोकरी देण्याची कृती.

Examples (Designation Meaning In Marathi)

 1. त्याचे अधिकृत पद वेब डेव्हलपर आहे आणि आता तो विक्री कार्यकारी म्हणूनही काम करत आहे. (His official designation is a web developer, and now he is working as a sales executive as well.)
 2. तिचे अधिकृत पद विपणन कार्यकारी आहे. (Her official designation is marketing executive.)
 3. जंगल राष्ट्रीय उद्यान म्हणून नियुक्त करण्यासाठी विचाराधीन आहे. (The forest is under consideration for designation as a national park.)
 4. भारताचे जागतिक वारसा पदनाम आजकाल ठरवत आहे. (The World Heritage designation of India has been deciding nowadays.)
 5. आम्ही आमच्या नव्याने तयार केलेल्या कारखान्यात 5000 हून अधिक कामगार नियुक्त करत आहोत. (We are designating more than 5000 workers in our newly created factory.)
 6. आपल्या राष्ट्रीय वारशाचे रक्षण करण्यासाठी या स्मारकांचे पदनाम अनिवार्य आहे. (The designation of these monuments is mandatory to protect our national heritage.)
 7. पदनाम केले गेले कारण, उच्च डोसमध्ये, अल्कोहोलमुळे गंभीर कर्करोग होऊ शकतो. (The designation was made because, at high doses, Alcohol can causes serious cancer.)
 8. ज्या कामासाठी तुम्हाला नेमण्यात आले होते त्यावरच लक्ष केंद्रित करा. (Only focus on the work for which you were designated.)
 9. ओलसर बांधकामासाठी या जमिनीच्या पदनाम्याबाबत संघर्ष आहे. (There is a conflict about the designation of this land for constructing damp.)
 10. तिच्या संस्थेमध्ये तिचे अधिकृत पद काय आहे? (What is her official designation in her organization?)
 11. मी माझ्या कार्यालयात माझ्या पदनामाने आनंदी आहे. (I am happy with my designation in my office.)

Synonyms And Antonyms In English

Synonyms

 • Selection
 • Nomination
 • Appointment
 • Choosing
 • Position
 • Post
 • Picking
 • Naming
 • Identifying
 • Election
 • Classification
 • Specification
 • Title
 • Lable
 • Name
 • Denomination
 • Tag
 • Status
 • Rank

Antonyms

 • Discharge
 • Dismissal
 • Dismission
 • Firing
 • Rejection
 • Refusal
 • Dishonor

Word Forms

 • Design (Verb)
 • Designated (Verb)
 • Designate (Verb)
 • Designates (Verb)
 • Designations (Noun)
 • Designating (Verb)
 • Designed (Verb)
 • Designs (Verb)
 • Designedly (Adverb)
 • Designer (Noun)
 • Designers (Noun)
 • Designing (Verb)

Trending English To Marathi Searches

Tags: Designation Meaning In Marathi, English To Marathi Translation Of Designation, Example Sentences Of Designation In English And Marathi, Synonyms Of Designation, Antonyms Of Designation, And Meaning And Definition Of Designation In Marathi.