Designation Meaning In Kannada With Example Sentences

Meaning Of Designation In Kannada: ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ, ಉದಾಹರಣೆ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು “Designation” ಎಂಬ ಪದದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

Designation Meaning In Kannada

♪: /dɛzɪɡˈneɪʃ (ə) n /

 • ಹುದ್ದೆ
 • ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
 • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
 • ಪಂಗಡ
 • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ
 • ವಿಶೇಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ
 • ಗುರಿ
 • ಉದ್ದೇಶ
 • ಹೆಸರು

Explanation Of Designation In Kannada

ಪದನಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.

 • ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಪದನಾಮ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕೃತ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಪದನಾಮ ಏನೂ ಅಲ್ಲ.
 • ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
 • ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
 • ಇದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುರುತಿಸುವ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ.
 • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಪದನಾಮವಾಗಿದೆ.

Examples (Designation Meaning In Kannada)

 1. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆಯು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (His official designation is a web developer, and now he is working as a sales executive as well.)
 2. ಆಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. (Her official designation is marketing executive.)
 3. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ. (The forest is under consideration for designation as a national park.)
 4. ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (The World Heritage designation of India has been deciding nowadays.)
 5. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. (We are designating more than 5000 workers in our newly created factory.)
 6. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಹುದ್ದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. (The designation of these monuments is mandatory to protect our national heritage.)
 7. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಗಂಭೀರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪದನಾಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (The designation was made because, at high doses, Alcohol can causes serious cancer.)
 8. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ. (Only focus on the work for which you were designated.)
 9. ತೇವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ. (There is a conflict about the designation of this land for constructing damp.)
 10. ಅವಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆ ಏನು? (What is her official designation in her organization?)
 11. ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. (I am happy with my designation in my office.)

Synonyms And Antonyms In English

Synonyms

 • Selection
 • Nomination
 • Appointment
 • Choosing
 • Position
 • Post
 • Picking
 • Naming
 • Identifying
 • Election
 • Classification
 • Specification
 • Title
 • Lable
 • Name
 • Denomination
 • Tag
 • Status
 • Rank

Antonyms

 • Discharge
 • Dismissal
 • Dismission
 • Firing
 • Rejection
 • Refusal
 • Dishonor

Word Forms

 • Design (Verb)
 • Designated (Verb)
 • Designate (Verb)
 • Designates (Verb)
 • Designations (Noun)
 • Designating (Verb)
 • Designed (Verb)
 • Designs (Verb)
 • Designedly (Adverb)
 • Designer (Noun)
 • Designers (Noun)
 • Designing (Verb)

Trending English To Kannada Searches

Tags: Designation Meaning In Kannada, English To Kannada Translation Of Designation, Example Sentences Of Designation In English And Kannada, Synonyms Of Designation, Antonyms Of Designation, And Meaning And Definition Of Designation In Kannada.