Bestie Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟಿಯ ಅರ್ಥ

Meaning Of Bestie In Kannada: Here you can find the best definition and meaning of bestie in Kannada along with its synonyms, antonyms, sentence uses, images, and many more.

Bestie Meaning In Kannada

♪: / /bɛsti /

“Bestie” ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, “ಬೆಸ್ಟಿ” ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಮಾನತೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು “ಸನ್ಮಿತ್ರ” (ಸನ್ಮಿತ್ರ) ಅಥವಾ “ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ” (ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತಾ) ಗೆ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು, ಇವೆರಡೂ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ, ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಚಿತರು, ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನಂಬುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಬೆಸ್ಟಿ” ಪದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುವಾದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

Bestie: ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು (Uttama snēhitaru) | ಸ್ನೇಹಿತರು (snēhitaru) | ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು (āpta snēhitaru)

Synonyms And Antonyms Of Bestie In Kannada

Synonyms

 • ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್
 • ಸಹಚರ
 • ಒಡನಾಡಿ
 • ಸಂಗಾತಿ
 • ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ
 • ಪ್ಲೇಮೇಟ್
 • ಶಾಲೆಯ ಸಹಪಾಠಿ
 • ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಕೆಲಸಗಾರ
 • ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ
 • ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರ
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
 • ಪಾಲ್
 • ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರ
 • ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ

Antonyms

 • ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಶತ್ರು
 • ಮಥ್ಲಾಬಿ ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಕೆಟ್ಟ ವೈರಿ
 • ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ
bestie meaning in kannada
Meaning Of Besite In Kannada

Bestie Meaning In Kannada ( Word Form )

Bestie (Noun), Friend (Noun), Best Friend (Noun)

Definition And Explanation Of Bestie

 • A best friend that loves and undersands you. (ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ.)
 • A male or female friend that you love and care most. (ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ನೇಹಿತ)
 • Best friend to whom you like to spend most of the time and you love to share your expriences. (ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ.)
 • Synonyms of friends and best friends. (ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು.)
 • Your trustworthy friends who supports and encourages you. (ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತರು.)

Example Sentences of Bestie

I can always count on my bestie to be there for me when I need her.ನನಗೆ ಅವಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಬಹುದು.
My bestie is like family to me – I don’t know what I’d do without her.ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟೀ ನನಗೆ ಕುಟುಂಬದಂತೆ – ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
I love spending time with my bestie – we always have so much fun together.ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ – ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.
My bestie and I have the same sense of humor, so we’re always laughing when we’re together.ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತೇವೆ.
I trust my bestie with all my secrets – I know she won’t judge me.ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ – ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
Whenever I’m feeling down, my bestie knows just what to say to cheer me up.ನಾನು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
I feel so lucky to have my bestie in my life – she’s the best friend anyone could ask for.ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ – ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವಳು.
Even though we’ve had our disagreements in the past, my bestie and I have always been able to work through them and come out stronger.ನಾವು ಹಿಂದೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನನ್ನ ‘ಬೆಸ್ಟೀ’ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
Whenever something good happens to me, my bestie is the first person I want to tell.ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟೀ.
I feel like I can be my truest self around my bestie – she accepts me for who I am, my flaws, and all.ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ – ಅವಳು ನಾನು ಯಾರೆಂದು, ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
My bestie and I have been through so much together that our friendship feels like a badge of honor.ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟೀ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವು ಗೌರವದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
I love seeing my bestie succeed in life – her success is my success, too.ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ – ಅವಳ ಯಶಸ್ಸು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ.

Related Word Of Bestie In Kannada

 1. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತ (atyanta snehitha) – very close friend
 2. ಮೇಲ್ನೋಟ (melnōṭa) – close friend
 3. ಸುಖಸಂಬಂಧಿ (sukhasambandhi) – friend who brings happiness
 4. ವಿಶೇಷ ಮಿತ್ರ (visheṣa mitra) – special friend
 5. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಿತ್ರ (pritisuva mitra) – loving friend
 6. ಸ್ನೇಹಕ (snehaka) – friend
 7. ಕಟ್ಟಿದವರು (kaṭṭidavaru) – those who are bound together
 8. ಸಖನು (sakhnu) – companion or friend
 9. ಸಹೋದರಿ/ಸಹೋದರ (sahodari/sahodara) – sister/brother-like friend
 10. ಅನುಕೂಲ ಮಿತ್ರ (anukūla mitra) – helpful friend.

Trending English To Kannada Searches